UPOZORNĚNÍ

Tento zprostředkovatel webu nenabízí optimální podmínky, proto do převodu webových stránek IIIDA pod nového zprostředkovatele nebude jejich obsah zatím dále rozšiřován.

Návštěvníci tohoto webu se ptají, co symbolizuje stavba na fotografii. Jde o podnět k zamyšlení, kterými vlastnostmi patřily gotické kostely mezi inteligentní architekturu.

Institut (IID) je vědecké sdružení zabývající se interakcí člověka, designu a architektury. Obor je ve světě známý pod označením "human factors". IID funguje jednak jako platforma pro výměnu názorů a navazování odborné spolupráce, jednak se snaží o propagaci oboru, který zatím nemá v ČR vlastní specializovanou institucionální základnu.

Institut funguje od roku 1990 a má za sebou zajímavou historii. Jeho původní specializace byla pouze v oblasti informačního designu, vznikl na podnět International Institute for Information design se sídlem ve Vídni. S jeho počátky jsou svázána jména teoretiků vizuální komunikace Jána Šmoka a Tomáše Fassatiho, stejně jako grafického designéra Jiřího Rathouského. Sdružení našlo neformální zastřešení v Muzeu umění a designu v Benešově u Prahy, jehož vědeckou a vzdělávací činnost mohlo účinně podporovat. Později bylo registrováno, podobně jako jiné vědecké společnosti, ve formě občanského sdružení. Po roce 2010 rozšířilo svůj záběr na veškerý design i architekturu a přešlo zpět pod střechu benešovského muzea.

Členská základna Institutu svou aktivitou představovala odborné propojení s dalšími vědeckými sdruženími (např. Českou ergonomicku společností), výzkumnými ústavy a vysokými školami (VŠUP, ČVUT ad.), zejména ve spolupráci ergonomických laboratoří. V posledním období Institut koordinoval spolupráci multidisciplinárního týmu složeného z teoretika vizuální komunikace, ergonoma, psychologa, sociologa, strojního inženýra, lékaře ad. specialistů. Institut spravoval pro svou osvětovou činnost bohaté webové stránky a poskytoval bezplatnou poradenskou službu.

Po odklonu benešovského muzea od uvedené specializace se rozhodli odborníci dosud aktivní v rámci IID založit tento nezávislý web, který bude postupně doplňován a provázán také se sociálními sítěmi Facebook a Instagram za účelem aktuální prezentace výsledků jejich výzkumu a komentování aktualit zejména české praxe.

NOVĚJŠÍ POJETÍ SLOVNÍHO SPOJENÍ "INTELIGENTNÍ ARCHITEKTURA A DESIGN" VYCHÁZÍ Z POTŘEBY VYUŽÍVAT PRO NAVRHOVÁNÍ VYVÁŽENĚ VŠECHNY TYPY LIDSKÉ INTELIGENCE. AUTOMATIZOVANÉ PRODUKTY VYUŽÍVAJÍCÍ IT MOHOU BÝT JEN "CHYTRÉ", INTELIGENTNÍMI SE STANOU TEPRVE OPTIMALIZACÍ VŮČI LIDSKÉMU TĚLU, SPOLEČNOSTI I CELÉMU PROSTŘEDÍ.

Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky